logo logo

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOST G.R. tex s.r.o. NABÍZÍ ROZVÁŽKOVOU SLUŽBU DO OBYDLENÝCH ČÁSTÍ MĚSTA BRNA A BLÍZKÉHO OKOLÍ (viz seznam a ceny)

Minimální objednávka pro rozvoz je 150 ,- Kč. Okrajové části města mají stanovenu částku za dopravné, které se připočítává k ceně objednávky. Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami, stravenkami (na stravenky nevracíme) nebo bankovním převodem. Naši řidiči u sebe nemají větší hotovost. Prosíme, připravte si drobné.

V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou od 1000,- Kč nahlásit při objednávání. Veškeré platby probíhají v české měně. Platby kartou musí být hlášeny předem při objednávce.

PRODUKTY

Nápoje a některé ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech Vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s jídlem.

PRODEJ OSOBÁM STARŠÍM 18 LET

Na těchto webových nabízíme prodej a rozvoz alkoholických nápojů, který je určen osobám starším osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze výrobky neobsahující alkohol.

ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

Společnost G.R. tex s.r.o. dodává pokrmy vynikající kvality za použití nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevu nebo vrácení peněz. Místem reklamace je provozovna Fabrik Food Factory, nám. 28.října 20, Brno nebo telefonicky +420 545 244 453, email info@bill.cz kam prosím zasílejte fotografii včetně účtenky.

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.

OBECNÉ INFORMACE

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách www.la-strada.cz popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonická čísla pro objednávky jsou +420 545 244 453 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků.

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách www.pizza-taxi.cz) bude uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pro společnost G.R. tex s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Společnost G.R. tex s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Společnost G.R. tex s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích a ročních obdobých).

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Přijetím objednávky ze strany La Strady je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany La Strady za přijatou, pokud G.R. tex s.r.o. nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany La Strady ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem La Strady. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je G.R. tex s.r.o. oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

SEZNAM A CENY

Příplatek 30Kč pro tyto městské části:

Příplatek 50Kč pro tyto lokality:

Příplatek se účtuje vždy na jednu celou objednávku. Navíc pro vzdálenějsí městské části požadujeme minimální objednávku 500kč. Do těchto lokalit Vám nebudeme účtovat příplatek na dopravu až od částky 1000Kč za jednu objednávku!!Jedná se o tyto lokality:

Při objednávce rozvozu 1 den dopředu Vám dáme slevu 10%. V případě výše objednávky nad 500Kč se rozvozový příplatek neúčtuje!!!

DODACÍ LHŮTY

Našim cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz jídel ve městě a dovozem včas. Při zpoždění může být poskytnuta sleva. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit. Garanci doby doručení nelze dodržet při extrémní nepřízni počasí, sněhové pokrývce na vozovce, náledí, výpadku elektrického proudu, dopravních uzavírkách nebo nepříznivé dopravní situaci s ohledem na bezpečnost provozu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. G.R. tex s.r.o. ). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

 

Chcete mít aktuální informace o našich akcích?